May 2021
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
April 26, 2021

6:30 pm: 4th Monday Book Club

April 27, 2021 April 28, 2021 April 29, 2021

6:30 pm: Mystery Book Club

April 30, 2021 May 1, 2021 May 2, 2021
May 3, 2021

7:00 pm: SL Township Meeting

May 4, 2021 May 5, 2021 May 6, 2021

6:00 pm: YA for Adults Book Club

May 7, 2021 May 8, 2021 May 9, 2021
May 10, 2021

6:00 pm: Library Board Meeting

May 11, 2021

10:00 am: 2nd Tuesday Book Discussion Group

May 12, 2021

5:00 pm: Library Closes Early

May 13, 2021 May 14, 2021 May 15, 2021 May 16, 2021
May 17, 2021

6:00 pm: Farmer's Market Vendors Meeting

May 18, 2021 May 19, 2021 May 20, 2021 May 21, 2021 May 22, 2021

1:00 pm: Adult Crafternoon

May 23, 2021
May 24, 2021

6:30 pm: 4th Monday Book Club

May 25, 2021 May 26, 2021 May 27, 2021

6:30 pm: Mystery Book Club

May 28, 2021 May 29, 2021 May 30, 2021
May 31, 2021 June 1, 2021 June 2, 2021 June 3, 2021

6:00 pm: YA for Adults Book Club

June 4, 2021 June 5, 2021 June 6, 2021

Return to calendar